9-В клас

Предмет 27.04-30.04 04.05-08.05 12.05-15.05 18.05-22.05
Українська мова
(Яковлева Л.В.)
Вправа 420 (письмово), 418 (усно). Повторити розділові знаки у реченнях з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Текст як одиниця мовлення.
Вправа 138; Вправа 388 (скласти і записати 5 речень).
06.05 – тематична контрольна робота (9.00-10.00) по вайберу
Параграф 35. Усно вправи 423, 424. Письмово вправи 425, 429. Параграф 36. Вправи 443, 444
Українська мова (Гордійчук І.В.) Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom
Українська література Порівняльна характеристика Якима Сомка та Івана Брюховецького (письмово). Марко Вовчок (біографія). Читати твір “Інститутка”. Письмово “Антилюдська суть кріпосництва та солдатчини”. Характеристика декількох героїв твору (тільки позитивних, тільки негативних чи порівняти позитивні і негативні). Наводити приклади, які характеризують героїв. 19.05 з 9.00 до 10.00 
Контрольна робота: Письмовий твір на одну з тем: “Ідея соборності та незалежності України (за романом П.Куліша “Чорна рада”)”;
Антикріпосницька спрямованість повісті Марко Вовчка “Інститутка”.
Вірші напам’ять.
Зарубіжна література Шолом Алейхем “Тев’є молочар” (читати). Що вас вразило у біографії чи творчості письменника (до 12 речень). Читати: Шолом-Алейхем “Тев’є молочар”.
Розкрити питання: (на вибір)
1.Філосовські питання у творі.
2.Народний гумор
Характеристика головного героя твору “Тев’є – молочар” Шолом-Алейхема. 20.05 з 9.00 до 10.00
Контрольна робота.
Твір на одну із тем:
“Яке значення мала поява творів письменників-реалістів для їх сучасників”;
“Як твори письменників-реалістів змінили світ людей”.
Алгебра Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom
Геометрія Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom
Історія України Уроки по ТБ, або ютуб канал МОНУ : МОН України «Всеукраїнська школа онлайн для 5-11 класів»: понеділок, (5ур.) 12.00(РАДА), вівторок, (4ур.) 12.45(РАДА).
Освіта, наука, вплив процесів модернізації на суспільне та повсякденне життя.
Опрацювати матеріал підручника  § 30, стор. 262   питання 1; 6 і 13 – таблиці.
Уроки по ТБ, або ютуб канал МОНУ: МОН України «Всеукраїнська школа онлайн для 5-11 класів»: понеділок, (5ур.) 12.00(РАДА), вівторок, (4ур.) 12.45(РАДА).
Література, театр і музичне мистецтво
Опрацювати матеріал підручника  § 32, стор. 268-269   питання 1- 5.
Уроки по ТБ, або ютуб канал МОНУ : МОН України «Всеукраїнська школа онлайн для 5-11 класів»: понеділок, (5ур.) 12.00(РАДА), вівторок, (4ур.) 12.45(РАДА).
Практичне заняття. «Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»
Опрацювати матеріал підручника   стор. 278-279, орієнтовні напрями реферату чи презентації.

Увага! Останній тиждень надання робіт для перевірки!

Узагальнення. «Значення  ХІХ ст. для історії України: здобутки і недоліки» (таблиця).
Опрацювати матеріал підручника   стор. 280

Всесвітня історія Уроки по ТБ, або ютуб канал МОНУ: МОН України «Всеукраїнська школа онлайн для 5-11 класів»: четвер (4ур.) 12.00(РАДА)
Література та мистецтво.
Опрацювати  § 28. Відповіді на стор. 246 №  1, 2,6,7.
Уроки по ТБ, або ютуб канал МОНУ: МОН України «Всеукраїнська школа онлайн для 5-11 класів»: четвер (4ур.) 12.00(РАДА)
Практичне заняття. Зародження масової культури
Опрацювати  матеріал на стор. 247-248. Відповіді на питання №  1 – 5.
Уроки по ТБ, або ютуб канал МОНУ: МОН України «Всеукраїнська школа онлайн для 5-11 класів»: четвер (4ур.) 12.00(РАДА)
Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу
«Міжнародні відносини. Розвиток культури і повсякденне життя»
Опрацювати  матеріал на стор. 249. Відповіді на питання №  1,8,9.

Увага! Останній тиждень надання робіт для перевірки!

Узагальнення. Основні ідеї, здобутки, виклики ХІХ ст. для Всесвітньої історії (тезіси)

Опрацювати  матеріал на стор. 250-251.

Правознавство Практичне заняття. Ігровий суд.
Опрацювати  витягі з законодавства на стор. 183-186. Долучаючи додаткову літературу змоделювати судове засідання будь-якої галузі права (від подання позовної заяви до рішення/вироку суду).
Практичне заняття. Звернення громадян (стор. 94-96)
Опрацювати  витягі з законодавства на стор. 95-96. Написати звернення: завдання 1,2,4 на вибір.
Узагальнення вивченого матеріалу.
Надати відповіді на запитання: 1.Чи потрібен курс «Основи правознавства» в 9 класі. 2. Що особисто мені дало вивчення курсу. 3. Яке місце займають закони в житті людини. 4. Що важливіше: покарання чи попередження правопорушення. Чому. 5.Чому до неповнолітнього застосовуються окремі види покарання.

Увага! Останній тиждень надання робіт для перевірки!

Узагальнення вивченого матеріалу.
Надати відповіді на запитання: 1.Чи потрібен курс «Основи правознаства» в 9 класі. 2. Що особисто мені дало вивчення курсу. 3. Яке місце займають закони в житті людини. 4. Що важливіше: покарання чи попередження правопорушення. Чому. 5.Чому до неповнолітнього застосовуються окремі види покарання.

Англійська мова
(Куцаченко Г.І.)
Завдання Google Classroom Завдання Google Classroom Завдання в Google classroom Завдання Google Classroom
Англійська мова
(Кривошапка І.В.)
домашнє читання та виконання вправ до тексту с 51-60 (Легенди про короля Артура) Завдання Google Classroom Завдання в Google classroom Завдання Google Classroom
Англійська мова
(Каніковська Т.Ю.)
Завдання Google Classroom Завдання Google Classroom Завдання в Google classroom Завдання Google Classroom
Німецька мова (Ракіна А.В.) Lehrbuch, Seite 147 читати та перекладати інформацію про Швейцарію.
Lehrbuch, Seite 149, Übung 15 – читати, перекладати текст.
Arbeitsbuch, Seite 99, Übung 13, Seite100, Übung 14, Seite101, Übung 16.
Завдання Google Classroom Завдання Google Classroom Завдання Google Classroom
Німецька мова (Топчій Ю.В.) Lehrbuch Seite 129 читати, перекладати. АВ Seite 85 – письмово) Відповіді надсилати у Google classroom) Lehrbuch Seite 130 читати, перекладати. АВ Seite 86- письмово) Відповіді надсилати у Google classroom) Завдання Google Classroom Завдання Google Classroom
Біологія Опрацювати § 54-55. Перегляд онлайн уроків згідно розкладу. Опрацювати §55-56. Перегляд онлайн уроків згідно розкладу. Опрацювати § 57-58. Перегляд онлайн уроків згідно розкладу. Повторити  § 54-56 підготовка  до т.о. Опрацювати § 57-58. Перегляд онлайн уроків згідно розкладу. Повторити  § 54-58 підгот. до т.о.
Хімія Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom
Географія Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom
Фізика Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom
Інформатика
(Дідик С.В.)
Завдання в Google classroom Завдання Google Classroom Завдання Google Classroom Завдання Google Classroom
Інформатика (Стаматова О.Ф.) Завдання в Google classroom Завдання Google Classroom Завдання Google Classroom Завдання Google Classroom
Основи здоров’я Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom
Трудове навчання (хлопці) Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom
Трудове навчання (дівчата) Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom
Мистецтво Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom Завдання в Google classroom
Фізична культура

Урок з елементами волейболу. Онлайн фізкультура JuniorZ. (Ранкова зарядка,комплекс вправ з м’ячем,вправи зі стільцем).

Практичне завдання: Всеураїнська школа онлайн, руханки. На YouTube-каналі МОН руханки розпочинаються о 11:00 і 12:15.

https://www.youtub
e.com/watch?v=JsWkyyAQ1Pc&
list=PLT6RgAv-MqadN64Vq9YXcvzX
VhvcioDMO&index=8

Легка атлетика. Онлайн фізкультура JuniorZ. (практичне та теоретичне завдання). Практичне завдання: Всеураїнська школа онлайн, руханки. На YouTube-каналі МОН руханки розпочинаються о 11:00 і 12:15.

https://www.youtube.
com/watch?v=Nrf9dnbmaMo
&list=PLT6RgAv-MqadN64Vq9YXcv
zXVhvcioDMO&
index=3

Легка атлетика. Спеціальні бігові вправи. Стрибок у довжину з місця. Як правильно стартувати. Старт у спринті. Go RUN!

https://www.youtu
be.com/watch?
v=tz2TOMqE8YQ

https://www.yout
ube.com/watch
?v=H18nzVu4xJY

https://www.you
tube.com/watch
?v=6lQa_nIvV9M

Практичне завдання: Всеураїнська школа онлайн, руханки. На YouTube-каналі МОН руханки розпочинаються о 11:00 і 12:15.

Легка атлетика. Човниковий біг. Тренувальні вправи для виконання човникового бігу. Метання м’яча.

Практичне завдання: Всеураїнська школа онлайн, руханки. На YouTube-каналі МОН руханки розпочинаються о 11:00 і 12:15.

https://www.youtube
.com/watch?
v=aVjoTUUHah0

https://www.youtube.c
om/watch?v
=nG-KCocJ4jU

https://www.youtub
e.com/watch?
v=wqzoY6_YEtU

Завдання з 30.03 до 24.04

Завдання з 12.03 до 20.03