Супервізія

Нормативно-правова база

  • Типове положення про проведення супервізії впровадження концепції “Нова українська школа”
  • Наказ МОН від 04.03.2020 р. №346 “Про внесення змін до Програми проведення супервізії”
  • Наказ МОН від 18.10.2019 р. №1313 “Деякі питання організації та проведення супервізії”

План роботи з супервізором

Дата Години Зміст роботи Вид роботи
1 07.12.2021 2 Впровадження НУШ Тренінг
2 10.12.2021 2 Реалізація освітніх програм і навчальних планів, організація освітнього середовища Групове обговорення
3 14.12.2021 2 Наставницькі бесіди Круглий стіл
4 21.12.2021 2 Групове обговорення кращих практик, труднощів, пошук шляхів їх вирішення, а також можливостей для подальшого розвитку Лабіринти думок
5 30.12.2021 2 Самоосвіта та самовдосконалення Консультація