Система роботи

Система роботи психологічної служби спеціалізованої школи
№ 197 ім. Дмитра Луценка

Мета психологічної служби:

  • вивчення особливостей життєдіяльності та індивідуального розвитку особистості або групи;
  • поліпшення психологічного клімату в педагогічному колективі;
  • поліпшення психологічного клімату в учнівському колективах;
  • профілактика негативних явищ та пропаганда здорового способу життя серед учнів, педпрацівників та батьків;

Завдання психологічної служби:

  1. Підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу: учнів, педагогічних працівників, батьків.
  2. Психологічна діагностика, моніторинг особистісного розвитку і соціальної ситуації розвитку дітей, учнів.
  3. Формування здорового способу життя, відповідального ставлення за власний вибір, профілактика негативних явищ в учнівському середовищі шляхом впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова» серед учнів 7,8 класів та їх батьків.
  4. Проектування і психологічна корекція розвитку учнів у освітньому процесі; здійснення педагогічної реабілітації учнів, які зазнали форм насильства, були втягнуті у протиправні дії, знаходяться у скрутному життєвому становищі.
  5. Забезпечення психологічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами.
  6. Забезпечення та психологічний супровід підготовки учнів до профільного та професійного самовизначення шляхом проведення гурткової роботи та факультативних курсів профорієнтаційного спрямування.

Діяльність психологічної служби

Психологічна служба закладу освіти діє з метою підвищення ефективності освітнього процесу, своєчасне виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних стосунків усіх учасників освітнього процесу, профілактики відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці.

Пріоритетні напрямки та форми роботи:

З учнями:

– психологічний супровід адаптаційного періоду учнів 1-х, 5-х, 10-х класів;

– психологічний супровід розвитку підлітків;

– робота з дітьми “групи ризику”;

– допомога старшокласникам у професійному самовизначенні ;

– профілактика правопорушень серед неповнолітніх;

– орієнтація на здоровий спосіб життя;

– попередження всіх проявів насильства над дітьми;

– індивідуальна робота з корекції емоційно-вольової та пізнавальної сфер.

З педагогами:

– просвітницька діяльність, поглиблення компетентностей із психологічно-індивідуального розвитку особистості на семінарах, практикумах, педрадах;

– організація ефективної взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу;

– підтримка психологічного здоров’я.

З батьками:

– просвітницька діяльність;

– анкетування, тестування та опитування батьків, з метою оптимізації освітнього процесу;

– консультування з питань психолого-фізіологічних особливостей розвитку дитини.