Підвищення кваліфікації

Реалізація основних напрямів підвищення кваліфікації у навчальних програмах

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій) 73 51
Формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь 35 49
Мовленнєва компетентність педагогічних працівників 39 34
Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки 27 32
Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості  інклюзивного навчання 25 16
Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі 64 45
Навчально-методична координація освітньої діяльності педагогів 27 43