Педагогічна рада

           Вагомою колективною формою розвитку педагогічного теоретичного мислення в школі є педагогічна рада.

Педагогічна рада відіграє провідну роль у колективному управлінні навчально-виховним процесом у школі. Вона є ефективним засобом управління та мобілізує зусилля педагогічного колективу на виконання освітньої місії школи, підвищення якості навчального процесу й професіоналізму вчителів, розвиток їх індивідуальності.

Особливістю педагогічних рад школи є: наукова обґрунтованість, конкретність, єдність вимог і особистісна орієнтація.

Педагогічний колектив школи намагається відійти від традиційних форм проведення педагогічних рад. Для розгляду й реалізації тем педрад, підвищення зацікавленості педагогів у підготовці й проведені педрад використовувалися різноманітні новітні методики.

Використання різноманітних форм і методів проведення педагогічних рад позитивно впливає на педагогічний колектив і забезпечує високу активність учителів, учнів і батьків.

На засіданнях педагогічних рад розв’язуються актуальні науково-методичні й навчально-виховні проблеми, визначаються пріоритетні напрямки, завдання, форми роботи педагогічного колективу, приймаються конкретні рішення з основних питань діяльності навчального закладу, зокрема в науково-методичному аспекті.

Тематика засідань педагогічних рад 

2018-2019 навчальний рік

Серпень

 1. Аналіз діяльності педагогічного колективу школи за 2017-2018 навчальний рік відповідно до вимог Закону України “Про освіту”  та завдання на новий 2018-2019 навчальний рік з метою визначення шляхів розвитку школи в сучасних умовах.
 2. Затвердження плану роботи школи на новий 2018-2019 навчальний рік.
 3. Затвердження робочого навчального плану.
 4. Робота над науково-методичною проблемою “Формування і розвиток особистості учнів на основі оновлення змісту освіти та виховання впровадження інноваційних технологій, гуманізації, індивідуалізації та ідей психолого-педагогічної науки”

Жовтень

 1. Про дотримання нормативних і законодавчих актів щодо організації індивідуальної форми навчання.
 2. Роль факультативних занять, курсів за вибором у формуванні інтересу до знань та здійснення професійної орієнтації учнів.

Січень  

 1. Про опанування учнями системи математичних знань як основи формування відповідних компетенцій реалізації творчого потенціалу учнів шляхом індивідуального особистого підходу при вивченні фізико-математичних наук. Формування єдиних вимог, критеріїв оцінювання контрольних робіт, усних відповідей з математики та їх об’єктивність.
 2. Комп’ютерні технології як засіб розвитку творчої особистості учнів.

Березень

 1. Про соціокультурну та діяльнісну лінії державного стандарту на уроках англійської мови та роль учителя у підвищенні якості сучасного уроку англійської мови засобами нових освітніх технологій.
 2. Інноваційні форми навчально-виховної роботи в школі. Вибір форм і методів навчання, а також взаємодії до оптимального навантаження та працездатності учня.
 3. підготовка до ДПА, ЗНО.
 4. Атестаційний процес як цілісна система оцінювання професійної компетентності вчителя.