Фактична кількість осіб, які навчаються

Ліцензований обсяг спеціалізованої школи №197 ім.Дмитра Луценка

Проєктна потужність закладу освіти

 • Основне приміщення школи – 850 учнів

 • Філіал школи – 280 учнів

 Фактично навчається –

 • Основне приміщення школи –

 • Філіал школи –

Відповідно до ст.12 п.3 Закону України «Про повну загальну середню освіту» (3. Кількість учнів у навчальних приміщеннях закладів освіти має відповідати вимогам санітарного законодавства та не може порушувати права учнів (педагогічних працівників) на належні, безпечні та здорові умови навчання (праці)), заклад освіти може прийняти на навчання згідно нормативі ДСанПіН 5.5.2.008-01

Кількість кабінетів всього :

 • Філіал школи – 10 кабінетів

 • Основне приміщення – 30 кабінетів

  • Кабінети інформатики – 4

  • Майстерні – 2

  • Спортивні зали – 3

Кількість учнів, які фактично навчаються в спеціалізованій школі №197 ім.Дмитра Луценка на даний момент не перевищує ліцензований обсяг.

Мережа класів та учнів
по спеціалізованій школі №197 ім. Дмитра Луценка на 2023-2024 навчальний рік станом на 01.09.2023 року

Початкова освіта
Класи
Кількість учнів 28 28 24 24/1 20/8 29/3 24/3 29/8 21/7 26/7 20/7 28/1 21/3 17/5
всього 104/1 73/14 76/22 86/16
14 класів – 339/53 учнів
Базова середня освіта
Класи
Кількість учнів 28/5 23/4 18/3 17/4 30/1 18/5 21/5 24/6 25/6 21/6 20/4 28/2 18/10 23/6 22/8 18/4 25/3 22/3 23/2 21/6
всього 86/16 93/17 94/18 81/28 91/14
20 класів – 445/93 учня
Повна середня освіта
Класи 10А 10Б 11А 11Б
Кількість учнів 29/9 26/13 31/7 19/11
всього 55/22 50/18
4 класи – 105/40 учнів
Усього  38 класів – 1075 – 889/186 учнів

Мережа класів та учнів
по спеціалізованій школі №197 ім.Дмитра Луценка на 2021-2022 навчальний рік  станом на 01.09.2021 року

Початкова освіта
Класи
Кількість учнів 30 30 29 30 28 30 30 30 29 30 30 29 30 30 31 30
всього 119 118 118 121
16 класів – 476 учнів
Базова середня освіта
Класи
Кількість учнів 31 30 29 29 30 30 30 28 32 31 29 31 30 26 30 30 22 26 28 27
всього 119 118 123 116 103
20 класів – 579 учнів
Повна середня освіта
Класи 10А 10Б 10В 11А 11Б 11В
Кількість учнів 23 20 24 26 26 26
всього 67 78
6 класів – 145 учнів
Всього 42 класи – 1200 учнів

Мережа класів та учнів
по спеціалізованій школі №197 ім.Дмитра Луценка на 2020-2021 навчальний рік  станом на 01.09.2020 року

Початкова освіта
Класи
Кількість учнів 30 30 33 33 30 30 30 29 30 30 30 30 30 28 30 28
всього 126 119 120 116
16 класів – 481 учень
Базова середня освіта
Класи
Кількість учнів 30 31 30 30 32 30 30 31 32 29 31 30 24 27 28 27 28 23 28 19
всього 121 123 122 106 98
20 класів – 570 учнів
Повна середня освіта
Класи 10А 10Б 10В 11А 11Б 11В
Кількість учнів 26 28 28 23 28 22
всього 82 73
6 класів – 155 учнів
Всього 42 класи – 1206 учнів

Мережа класів та учнів

по спеціалізованій школі №197 ім.Дмитра Луценка на 2018-2019 навчальний рік  станом на 08.01.2019 року

Початкова освіта

Класи
Кількість учнів 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 32 29 31 30 28
всього 120 120 124 118
16 класів – 482 учня

  

Базова середня освіта

Класи
Кількість учнів 32 31 32 32 28 28 29 27 28 22 28 20 29 22 28 20 26 29 19 25
всього 127 112 98 99 99
20 класів – 535 учнів

Повна середня освіта

Класи 10А 10Б 10В 11А 11Б
Кількість учнів 24 22 21 22 20
всього 67   42
5 класів – 109 учнів
Всього 41 клас – 1126 учнів