Підвищення кваліфікації

Перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2024 рік

Реалізація основних напрямів підвищення кваліфікації у навчальних програмах

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій) 73 51 57 63
Формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь 35 49 44 42
Мовленнєва компетентність педагогічних працівників 39 34 25 27
Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки 27 32 30 28
Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості  інклюзивного навчання 25 16 33 40
Використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі 64 45 50 60
Навчально-методична координація освітньої діяльності педагогів 27 43 49 53
Вдосконалення знань, вмінь та практичних навичок у частині надання псхологічної підтримки учасниками освітнього процесу 69