Соціально-психологічна служба

Психологічна служба

Психолог – це педагогічний працівник,  основна мета роботи якого є оптимізація освітнього середовища з метою створення умов для гармонійного розвитку особистості учнів.

                 Лопащук Любов Миколаївна

Посада: практичний психолог

Освіта: вища

Кваліфікаційна робота: І категорія 

 

функції шкільного психолога:

 • психологічна діагностика: проведення фронтальних (групових) та індивідуальних обстежень учнів за допомогою спеціальних методик.;
 • корекційна робота: корегування небажаніх особливостей психічного розвитку дитини;
 • консультування батьків і вчителів: ознайомлення  батьків або вчителів з результатами діагностики, дає певний прогноз, попереджає про те, які труднощі можуть у майбутньому виникнути у школяра в навчанні та спілкуванн;
 • психологічна освіта: ознайомлення вчителів і батьків з основними закономірностями й умовами сприятливого психічного розвитку дитини;
 • участь у педрадах і батьківських зборах;
 • психологічна профілактика: це система заходів, спрямованих на охорону психічного здоров’я; попередження неблагополуччя у розвитку людини; створення психологічних умов, сприятливих для цього розвитку.

Практичний психолог:

 • бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку учнів, збереження їх повноцінного психічного здоров`я;
 • проводить психолого-педагогічну діагностику готовності учнів до навчання та сприяє їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку;
 • розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей учнів;
 • сприяє вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя; здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;
 • проводить психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки учнів;
 • формує психологічну культуру учнів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

Питання, за якими можна і потрібно звертатися до шкільного психолога:

 • 1. Труднощі у навчанні
 • 2. Взаємини у класі
 • 3. Взаємовідносини з батьками
 • 4. Вибір життєвого шляху
 • 5. Самоврядування і саморозвиток

Соціальна служба

Соціальний  педагог –  це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини.

 

Перцьова Людмила Вікторівна

Посада: соціальний педагог

Освіта: вища

Кваліфікаційна робота: І категорія 

Соціальний педагог:

 • здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;
 • бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя;
 • допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей, сприяє участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності;
 • проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють;
 • є посередником між школою, сім’єю, державними установами,  громадськістю по захисту прав дітей; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей.
Функції соціального педагога:
 • прогностична: прогнозування посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації.
 • консультативна: рекомендації учням, батькам, вчителям, молодіжним об’єднанням з питань розв’язання конфліктів та проблемних ситуацій.
 • захисна: захист прав дітей, представлення їх інтересів в різноманітних інстанціях
 • профілактична: запобігання негативним проявам в учнівському середовищі, пропаганда ЗСЖ.
 • соціально-перетворювальна: соціально-педагогічний захист соціально незахищених категорій дітей, сприяння професійному самовизначенню.
 • організаційна: координація взаємодії всіх суб’єктів виховання, сприяння участі дітей у науковій, технічній, художній творчості.
Питання, за якими можна звертатися до соціального педагога:
 • формування гуманних відносин між учнями та педагогами;
 • охорона і захист прав та інтересів дітей;
 • вивчення особливостей особистості учня, соціальної ситуації розвитку та умов життєдіяльності;
 • вияв інтересів та потреб, проблем і труднощів дітей та підлітків;
 • створення атмосфери психологічного комфорту для учнів у навчальній та позанавчальній діяльності;
 • організація та координація різних видів позанавчальної діяльності дітей і підлітків;
 • попередження конфліктів в учнівських колективах;
 • допомога у професійному самовизначенні;
 • орієнтація учнів на здоровий спосіб життя;
 • профілактика правопорушень серед неповнолітніх, робота з учнями “групи ризику”;
 • взаємодія з педагогами, психологами, батьками або опікунами для надання допомоги учням.

 ✆ Телефони гарячих ліній            0800500225