Шкільна бібліотека

Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі».

В. Сухомлинський

 Булінг Надія Тимофіївна 

Відкрити у кожному читачеві душу творця, дати йому змогу пробудитися і розквітнути

Освіта: вища
Кваліфікаційна категорія: вища
Звання: провідний бібліотекар
Посада: завідуюча бібліотекою
Стаж роботи загальний (бібліотечний): 43(36)
За характером добра, врівноважена, ерудована, багато читає, вільно орієнтується в інформаційно-літературному просторі

 

 

П’ятьківська Ірина Миколаївна 

Просто треба любити те що ти робиш і тоді неодмінно отримаєш результат

Освіта: середня
Кваліфікаційна категорія: І категорія
Посада: бібліотекар
Стаж роботи загальний (бібліотечний): 37(37)
За характером оптимістична, веселадоброзичлива, врівноважена, відповідальна.  

 

 

Основні задачі та напрямки роботи шкільної бібліотеки

 

Головним завданням роботи шкільної бібліотеки в закладі є:

Виховання учнів здатної до творчості, ініціативи, адаптованої до конкретного вибору свого місця в житті, яке є носієм кращих надбань національної та світової культури.

Основними завданнями бібліотеки закладу є:

Гуманізація виховного процесу, що виражається в створенні умов для всебічного розвитку особистості; для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання;
Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу;
Анкетування читачів бібліотеки з метою виявлення їхніх уподобань;
Виховання бережливого ставлення до шкільних підручників.
Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії культури українського народу і вихованню за допомогою цієї літератури поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.
Надання допомоги вчителям у науково-методичній роботі, у вивченні досягнень педагогіки й психології, нових педагогічних технологій та їх застосування на практиці.
Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю.
Покращення диференційованого обслуговування користувачів бібліотеки; організація книжкового фонду з урахуванням змін інтересів читачів. Забезпечення можливості найбільш повного й швидкого доступу до інформаційних ресурсів.
Головна мета шкільної бібліотеки – надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб. Успішна реалізація цієї мети можлива лише за умови грамотного планування всієї діяльності бібліотеки.

Бібліотека у школі — одна з найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати державну програму національної освіти і виховання дітей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані навчально-виховного процесу школи і разом з педагогічним колективом Планування роботи шкільної бібліотеки є складовою частиною планування школи. При складанні плану доц.ільно враховувати Закони України «Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Положення про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу ».Важливу роль відіграє шкільна бібліотека в засвоєнні шкільної програми, організації навчальної діяльності та дозвілля дітей.

Напрямки діяльності бібліотеки:
Робота з учнями.
Уроки культури читання.
Бібліографічні огляди.
Інформаційні ті інші огляди літератури.
Доповіді про навички роботи з книгою.
Предметні тижні.
Підтримка загальношкільних заходів.