Виконання вимог ст.30 Закону України “Про освіту”

1

    Статут закладу освіти.

2

    Стратегія розвитку закладу освіти 

3

    Ліцензії на впровадження освітньої діяльності

4

    Структура та органи управління закладу освіти

5

    Кадровий склад закладу освіти

6

    Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою.

7

    Положення щодо організації окремих видів діяльності закладу освіти

8

    Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником.

9

    Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

     Проєктна потужність закладу освіти

  • Основне приміщення закладу освіти – 850 учнів
  • Філіал закладу освіти – 280 учнів

    Фактично навчається – 

  • Основне приміщення закладу освіти – 671 учень
  • Філіал закладу освіти – 160 учнів

10

    Мова (мови) освітнього процесу

11

    Наявність вакантних посад.

12

    Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти.

13

    Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання.

        Гуртожитків у наявності немає

14

    Моніторинги якості освітньої діяльності 

15

    Річний звіт про діяльність закладу освіти.

16

    Правила прийому до закладу освіти. 

17

    Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

         У 2023-2024 навчальному році учнів з особливими освітніми потребами в закладі немає. 

18

    Розмір плати за навчання. 

          Згідно зі статтею 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технчної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

19

    Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти

20

    Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати.

           Додаткові платні освітні послуги не надаються.

21

    Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

22

    План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

        (наказ по закладу освіти від 28.08.2023 №105-г «Про антибулінгову політику закладу освіти та розбудову безпечного і здорового освітнього середовища у 2023-2024 навчальному році»)

23

    Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

       (наказ по закладу від 01.09.2021 №215-г “Про створення постійно діючої комісії з розгляду випадків булінгу”)

24

    Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу

        (наказ по закладу 01.09.2021 №214-г  Про затвердження Порядку реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядку застосування заходів виховного впливу“)

25

    Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

       Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх вебсайтах:

  1. Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів;
  2. Інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;
  3. Інформація про обладнання, малоцінні предмети, матеріали та інвентар
  4. Ремонтні роботи